Naujos laimikio laikymo taisyklės


Pagal naujas žūklės taisyklių pataisas nuo šiol kiekvienas meškeriotojas privalo savo laimikį laikyti atskiroje talpoje

# Kokia žuvis – laimikis?
# Į vieną skiaurę visų nebeleisim
# Paleistos į įskaitą neįtraukiamos
# Kur laikyti žuvį?

Naujos mėgėjų žūklės taisyklių pataisos apibrėžė labai svarbų dalyką – laimikio sąvoką, o tuo pačiu nustatė naujus daugelio mūsų krašte meškeriojamų žuvų sugavimo limitus. Kadangi ne visi meškeriotojai žuvis gaudo tik dėl proceso, tai tiems, kurie laimikį pasilieka, reikia žinoti, kad naujos mėgėjų žūklės taisyklės pataisos numato ir tikslų laimikio laikymo reglamentą bei nustato, kas laikoma meškeriotojo laimikiu?

Žūklės taisyklės jau ir anksčiau numatė leidžiamą sugauti per vieną žūklę tokių vertingų žuvų kaip upėtakiai, kiršliai ar sterkai limitą, tačiau iki šiol jos aiškiai ir tiksliai neapibrėždavo laimikio sąvokos. Tad ir meškeriotojai, ir aplinkosaugos inspektoriai ją traktuodavo pakankamai savaip ir dėl to kildavo įvairiausių ginčų ir nesusipratimų. Dabar jų turėtų kilti mažiau, nes laimikiu laikoma žuvis, kuri įleista į skiaurę ar įdėta į kitą talpą, apribojančią jos laisvę. Žodžiu, net ir aukšlė, atsidūrusi meškeriotojo krepšyje, tampa apskaitomu laimikiu, tačiau kaip užtikrinti objektyvią ir tikslią laimikio apskaitą, pagal kurią sprendžiama, ar meškeriotojas laikosi žūklės taisyklių?

Išeitis rasta tikrai paprasta - dabar kiekvienas meškeriotojas privalo turėti individualią skiaurę (iš tinklo, grotelių ar kitos medžiagos padarytą gardelį žuvims išlaikyti gyvoms) ar krepšį, kibiraitį, dėžutę žuvims sudėti. Antra, skaiurėje arba kitoje talpoje, kurią meškeriotojas įvardys kaip asmeninę, jis privalės laikyti tik paties sugautas žuvis. Kiek skiaurėje plaukios žuvų, tiek jų bus laikoma skiaurės savininko laimikiu, todėl kaip buvo mėgstama anksčiau paskirstyti jas tarp kelių vienoje valtyje ar kompanijoje meškeriojančių asmenų nebebus galima. Todėl, jei talpoje, kur laikomas laimikis, turėsite, pavyzdžiui, 4 lydekas (2 savo ir 2 draugo), teks mokėti baudą už virštytą 3 lydekų sugavimo limitą.

Tiesa, yra svarbi išlyga: apskaitomu laimikiu nebus laikomos žuvys, įtrauktos į invazinių organizmų rūšių sąrašą, tokios kaip mūsų pajūrį užplūdę grundalai (jų galima gaudyti kiek širdis geidžia). Toks laimikis bus atidedamas į šalį ir skaičiuojamos bei sveriamos tik vietinės žuvys. Laimikiu  taip pat nelaikomos ištrauktos iš vandens ir tuoj pat paleistos atgal žuvys. Tai nereiškia, kad negalima įsiamžinti su laimikiu. Sąvokoje „tuoj pat“ įskaitoma ir biologiškai saugi trukmė, per kurią galima padaryti fotosesiją su laimikiu, tačiau žuvis turi būti paleista gyvybinga, o ne pridususi. Talpa žuvims laikyti pripažįstama bet kokia tara, kurią meškeriotojas pasirinko tam tikslui.

Atgal     Spausdinti